Celny opis rzeczywistości

Skuteczna kreacja przyszłości

  • Sprawdzam możliwość wydania publikacji jako e-booka, co zdecydowanie może wpłynąć na rozpopularyzowanie tematyki związanej z 1 Batalionem Szturmowym. Najważniejsze w publikacji będą zdjęcia z krótkimi podpisami. Właśnie dzięki nim chcemy pokazać specyfikę jednostki. Zależy nam więc na zdjęciach, najlepiej „dynamicznych”, pokazujących szkolenie, a nie apele i uroczystości (choć te także opublikujemy). Czekam na materiały przesyłane poczta elektroniczną. Zainteresowanych opublikowaniem zdjęć własnych lub ze swoich archiwów proszę o zapoznanie […]

  • „Festyn Komandosa” w Dziwnowie

    Festyn Komandosa w Dziwnowie należy uznać za zamknięty. Od najlepszej strony pokazały się: Zespół Bojowy A z Jednostki Wojskowej Komandosów, Stowarzyszenie RAPTOR, zrzeszające byłych żołnierzy JWK (świetnie zorganizowali turniej strzelecki dla weteranów 1 Batalionu Szturmowego), kilkanaście grup rekonstrukcyjnych i wielu ludzi zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Nie można zapomnieć o ojcach sukcesu: Witoldzie Brzozowskim oraz Ryszardzie Czerkawskim, bez których Festyn by się po prostu nie odbył.

  • Mapa - Dziwnow

    Jedziecie na Festyn Komandosa do Dziwnowa? Tam będzie można spotkać trzy pokolenia specjalsów: weteranów, którzy mundur już dawno zdjęli, tych, którzy służą w wojsku oraz najmłodsze pokolenie – kandydatów do naszych jednostek specjalnych.