Celny opis rzeczywistości

Skuteczna kreacja przyszłości

Przemyślana, dopracowana w szczegółach, ale na bieżąco analizowana i modyfikowana, strategia działań związanych z budowaniem pozytywnych skojarzeń wokół idei, instytucji czy osoby zawsze przyniesie dobre rezultaty.

Współpraca rozpoczyna się od analizy sytuacji klienta, który otrzymuje kilka wariantów działania oraz długofalową opiekę merytoryczną. Tak, aby mógł jak najlepiej wdrożyć nabyte umiejętności. Uczymy na cudzych błędach oraz sprawdzonych rozwiązaniach.

 • Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych

  Jako dziennikarz wielokrotnie pisałem o ludzkich tragediach. Relacjonowałem „powódź tysiąclecia” w 1997 roku, pisałem o katastrofach w śląskich kopalniach, pożarach w rafineriach, śmierci polskich żołnierzy na misjach. Sporo było też „drobniejszych” zdarzeń: posądzenia o molestowanie seksualne, pijaństwo w pracy, łapówkarstwo czy nepotyzm.

 • Relacje z „dziennikarzami obywatelskimi”

  Dziś każdy może być „dziennikarzem obywatelskim”: nagrać urzędnika, zrobić zdjęcia i wysłać do wielu portali informacyjnych. To stawia urzędników, polityków, personel firm przed nowymi wyzwaniami. Coraz bardziej zawodzi tradycyjny sposób komunikowania się poprzez rzecznika prasowego. Jeśli ktoś tego nie zauważa, naraża się na kłopoty.

 • Strategie komunikacji

  Pracując w instytucjach centralnych oraz w redakcjach, do moich codziennych obowiązków należało komunikowanie się z przedstawicielami urzędów czy firm. Ciekawe doświadczenia zdobyłem w czasie wyjazdów zagranicznych, kiedy mogłem poznać zasady komunikacji obowiązujące w siłach zbrojnych USA czy w Kwaterze Głównej NATO.

 • Współpraca z administracją

  W redakcjach oraz urzędach miałem stały kontakt z przedstawicielami samorządów, organizacji społecznych i stowarzyszeń. Widziałem w jaki sposób próbują one zainteresować nas swoją działalnością, jakie argumenty pojawiają się w prośbach o wsparcie ich przedsięwzięć. Zbyt często nie potrafili po prostu ciekawie opowiedzieć o swoich pomysłach.

 • Kontakty z mediami

  W ciągu kilkunastu lat pracy w różnych redakcjach: gazety lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej oraz specjalistycznej, wielokrotnie przekonałem się jak urzędnicy i przedstawiciele firm czy organizacji traktują dziennikarzy. Wiem też, czego do przygotowania materiałów prasowych potrzebują media.

 • Integracja „małych Ojczyzn”

  Jednym z zadań kierowanego przez mnie Departamentu Komunikacji Społecznej Biura Bezpieczeństwa Narodowego była promocja patriotyzmu. Szczególny nacisk kładliśmy na wspieranie i promocję niewielkich inicjatyw samorządów czy organizacji lokalnych. To dzięki nim można zintegrować ludzi i stać się liderem.

Wyszukaj

Moje referencje

COMMANDO. Nieznana historia 62. Kompanii Specjalnej WPTrzecie wydanie książki Jarosława Rybaka. Promocja PREORDER!