10 stycznia 2009 r. zmarła jedyna kobieta wśród 316 Cichociemnych – skoczków spadochronowych Armii Krajowej. Tydzień później odbyły się uroczystości pogrzebowe gen. bryg. w st. spocz. prof. dr hab. Elżbiety Zawackiej „Zo”. Miałem zaszczyt w nich uczestniczyć wspólnie z Aleksandrem Szczygło, wtedy szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz członkami Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari.

2

Minister Aleksander Szczygło reprezentował Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Do śmigłowca zaprosił członków Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari, jakim odznaczona była „Zo”. Na zdjęciu Aleksander Szczygło i gen. Stanisław Komornicki – kanclerz Kapituły. Obaj zginęli pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.

3

Zimowy Toruń z lotu ptaka.

4

Szef BBN w otoczeniu Kawalerów i Damy Orderu Virtuti Militari.

6

„Zo” była jedyną kobietą wśród 316 Cichociemnych – skoczków spadochronowych Armii Krajowej.

7

Gen. bryg. w st. spocz. prof. dr hab. Elżbieta Zawacka (1909 – 2009).

8

Uroczystości odbyły się w honorowej asyście pododdziałów Wojska Polskiego.

9

Nabożeństwo pogrzebowe odprawiono w toruńskiej katedrze śś. Janów.

11

Mszę św. w intencji Zmarłej koncelebrował Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. ks. bp Tadeusz Płoski.

10

Poczet sztandarowy jednostki GROM, która dziedziczący tradycje Cichociemnych.

12

Na zakończenie uroczystości w katedrze minister Aleksander Szczygło odczytał list kondolencyjny Prezydenta RP.

13

„Zawsze pozostawała osobą sumienia, która nad własne dobro przedkładała dobro innych, dobro Ojczyzny. Była jedną z osób, które Opatrzność zsyła Ojczyźnie w najtrudniejszych momentach” – napisał Lech Kaczyński.

14

Cichociemna spoczęła na toruńskim cmentarzu św. Jerzego.