Kompendium o koncepcji użycia, szkoleniu, przerzucie oraz wykorzystaniu w strukturach Państwa Podziemnego Cichociemnych – skoczków spadochronowych Armii Krajowej.
Polityka nr 31 z 31 lipca 2010 r.