O udziale żołnierzy jednostek specjalnych ludowego Wojska Polskiego w interwencji Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 r.
Polityka nr 34 z 21 sierpnia 2010 r.