10 Maraton Komandosa ukończyła rekordowa liczba zawodników – czterystu trzydziestu pięciu. Jeden z najtrudniejszych polskich biegów (zawodnicy starują w mundurach, wojskowych butach i z plecakiem ważącym dziesięć kilogramów) był okazją do przeprowadzenia badań z umiejętności udzielania sobie pomocy w sytuacjach skrajnego zmęczenia fizycznego. Ppor. Magdalena Kozak z Zakładu Medycyny Pola Walki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie sprawdziła to u około stu zawodników. Wyniki powinny zmusić do refleksji osoby odpowiedzialne za szkolenia medyczne w służbach mundurowych.

Fot. Jarosław Rybak