Reportaż z pracy „zespołu nieetatowych degustatorów”, czyli osób badających jakość alkoholu produkowanego w wytwórni wódek w Bielsku-Białej.
Trybuna Śląska z 28 czerwca 2002 r., s. 4-5.