Reportaż z udziału w selekcji do jednostki specjalnej GROM.
Trybuna Śląska z 10 maja 2002 r., s. 6.