Wrzesień 1944 r. w okolicach Lipnicy – Iwkowej. Partyzanci czyszczą broń w czasie biwaku. Fot. z archiwum Zdzisława Straszyńskiego.