Cichociemni w GROM

21 maja 2006 r., doroczne spotkanie Cichociemnych w GROM-ie. Od lewej: gen. bryg. w st. spocz. Stefan Bałuk „Starba”, Kazimierz Bernaczyk-Słoński „Rango”, Kazimierz Śliwa „Strażak 2”, Zdzisław Luszowicz „Szakal”, Stefan Przybylik „Gruch”, Antoni Nosek „Kajtuś”, Zdzisław Straszyński „Meteor”. Fot. Jarosław Rybak.