Przy kapliczce wybudowano kościół.

Przy kapliczce wybudowano kościół.