Obelisk ustawiono naprzeciw szkoły.

Obelisk ustawiono naprzeciw szkoły.