Pierwszy i jeden z zaledwie kilku wywiadów, jakich udzielił płk Tadeusz Sapierzyński, w czasie, gdy dowodził jednostka specjalną GROM.
Komandos nr 5 z 2004 r., s. 19 – 23.