Wojsko było dla komunistów jednym z najważniejszych narzędzi przejmowania władzy w Polsce, represji oraz budowy nowego społeczeństwa.
Polityka (Pomocnik Historyczny „Stalinizm po polsku”) nr 6/2012 r.