Pomnik zbudowano w 2019 r.

Pomnik zbudowano w 2019 r.

Pomnik zbudowano w 2019 r.