Tag: Kobben

  • Wspomnienie o okrętach podwodnych Kobben

    Wspomnienie o okrętach podwodnych Kobben

    14 grudnia 2021 r. opuszczono bandery na okrętach podwodnych ORP „Sęp” i ORP „Bielik”. Tak skończył się czas okrętów typu Kobben przed dwie dekady użytkowanych w Marynarce Wojennej. Choć zwykle zajmuję się siłami specjalnymi, to – w 2002 r. – byłem pierwszym cywilem, który wyszedł w Bałtyk na Kobbenie, któremu w Polsce nadano imię legendarnego…

  • Myśliwi z głębin

    Reportaż z rejsu okrętem podwodnym „Sęp”. Trybuna Śląska z 31 października 2002 r. Oczywiście, w tekście należało napisać „dziennikarz wyszedł w morze na okręcie podwodnym”, a nie „pływał okrętem podwodnym”. Jednak redaktorom – szczególnie z oddalonego od morza Śląska – nie mieściło się w głowie, że okręty wojenne „chodzą”, a nie pływają”. 😉