Uważano go za genialnego stratega, dlatego z jego analiz korzystało pięciu cesarzy Francji i Rosji: Napoleon I, Aleksander I, Mikołaj I, Aleksander II oraz Napoleon III. Był bardzo popularny, w swoich dziełach wspominali o nim Adam Mickiewicz i Cyprian Kamil Norwid. Porównuje się go do Carla von Clausewitza. Jednak w odróżnieniu od pruskiego teoretyka wojny, Francuz Antoine-Henri Jomini pozostaje zapomniany, podobnie jak jego najsłynniejsze dzieło „Ogólne reguły sztuki wojennej”. Ta publikacja jest dostępna w języku polskim i – co bardzo wartościowe – została opatrzona komentarzami współczesnego rosyjskiego ekonomisty i stratega, prof. Vladimira Kvinta.

Okładka polskiego wydania.

Książka „Ku źródłom teorii strategii: 200-lecie wydania pracy teoretycznej generała Jominiego” ukazała się w Polsce w 2018 r. (w Rosji – rok wcześniej), ale zauważyło ją chyba niewielu zainteresowanych teorią strategii. A szkoda.

Inicjatorem i redaktorem naukowym wydania polskiego jest dr Władysław Sokołowski, w latach 2004 – 2007 ambasador RP w Kazachstanie, od 2009 r. pracownik Instytutu Studiów Wschodnich (organizatora m.in. Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju), wykładowca akademicki, właściciel Wydawnictwa „Poznanie”.

W polskiej wersji znajdują się faksymile książki wydanej w 1817 r. w Sankt Petersburgu.

Autorem publikacji jest zaś prof. Vladimir Kvint. To zagraniczny członek Rosyjskiej Akademii Nauk, ekonomista, ekspert zarządzania strategicznego, twórca m. in. teorii globalnego rynku wschodzącego. Wykładowca Uniwersytetu Fordham (Nowy Jork), Uniwersytetu Nowojorskiego, Uniwersytetu Amerykańskiego (Waszyngton), Uniwersytetu La Salle (Filadelfia), Babson College (Welles-ley, Massachusetts) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu.

Publikacja ilustrowana jest faksymilami książki Antoine-Henri`ego de Jominiego, wydanej w Petersburgu w 1817 r. Obok znajdują się tłumaczenia na język polski. Każda strona zawiera komentarz prof. Kvinta.

Każda strona została opatrzona komentarzem prof. Kvinta.

Można się spierać co jest wartościowsze: odnalezienie i ponowne wydanie zapomnianego dzieła genialnego generała epoki napoleońskiej, czy komentarze obecnego rosyjskiego stratega? Wczytując się w przekaz prof. Kvinta łatwiej zrozumieć strategię współczesnej Rosji. Na pewno to połączenie jest intrygujące.

Pierwotna wersję dzieła Jomini napisał w 1806 r. w Poznaniu. Dr Sokołowski przypomina związki francuskiego generała z naszą historią i sztuką. Jego nazwisko wymienia w „Dziadach” Adam Mickiewicz, a w noweli „Ad leones” – Cyprian Kamil Norwid.

Gen. Antoine-Henri Jomini (1779 -1869) żył w podobnym okresie co gen. Carl von Clausewitz (1780 – 1831). Jednak to pruski teoretyk wojny zapisał się w historii swoim głównym dziełem „O wojnie” (opublikowanym po jego śmierci, w latach 1832-1837). Szkoda, że w książce nie znajdziemy wyjaśnienia dlaczego Jomini – pierwszy autor traktujący strategię jak samodzielną naukę – zniknął w mrokach dziejów.

Vladimir Kvint: Ku źródłom teorii strategii: 200-lecie wydania pracy teoretycznej generała Jominiego

Tłumaczenie z języka rosyjskiego: Alina Anisimowicz

Przekład Antoine-Henrie’go Jominiego: Władysław Sokołowski

Wydawnictwo: Nie wymieniono

Lublin, 2018 r.

Format: 220 x 310 mm

Stron: 63

Numer ISBN: 9788363693299

Kontakt w sprawie zakupu: wydawnictwo@poznanie.eu