Tag: Marek Tomaszycki

  • Refleksje po święcie Dowództwa Operacyjnego

    Refleksje po święcie Dowództwa Operacyjnego

    Cała dyskusja o tym, kto ma być dowódcą w czasie „W” była dla mnie zwykłym biciem piany. Wprowadzona przed kilkunastoma miesiącami reforma – pisząc najprościej – podzieliła kompetencje: Sztab Generalny wypracowuje plany długofalowe, Dowództwo Generalne przygotowuje do walki, a Operacyjne – dowodzi na tzw. teatrze działań. To czy tym teatrem będzie Afganistan, Czad czy obszar…