Reportaż o żołnierzach odznaczonych za męstwo w czasie pierwszych zmian Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku.
Komandos nr 1 z 2005 r., s. 11 -15.