Na prośbę Stowarzyszenia Na Rzecz Kultury i Edukacji zredaguję folder z okazji 50 rocznicy powstania 1 Batalionu Szturmowego. To nie będzie monumentalne dzieło, ale poręcznych rozmiarów folder. Ze względów technicznych planujemy druk czarno-biały. Folder będzie zawierał podstawowe informacje o historii jednostki, wykaz dowódców, informacje o strukturze i zadaniach itp.


Sprawdzam możliwość wydania publikacji jako e-booka, co zdecydowanie może wpłynąć na rozpopularyzowanie tematyki związanej z 1 Batalionem Szturmowym.
Najważniejsze w publikacji będą zdjęcia z krótkimi podpisami. Właśnie dzięki nim chcemy pokazać specyfikę jednostki. Zależy nam więc na zdjęciach, najlepiej „dynamicznych”, pokazujących szkolenie, a nie apele i uroczystości (choć te także opublikujemy).

Czekam na materiały przesyłane poczta elektroniczną. Zainteresowanych opublikowaniem zdjęć własnych lub ze swoich archiwów proszę o zapoznanie się z poniższymi zasadami. Żeby opublikowany materiał był atrakcyjny i na jednakowym poziomie, każde zdjęcie powinno być opisane według poniższego schematu:
1. Gdzie i kiedy zostało wykonane?
2. Kto jest na zdjęciu?
3. Jaka historia jest związana z tym zdjęciem?
4. Kto jest autorem zdjęcia?
5. Ze względów formalnych, przesyłający musi wyrazić zgodę na nieodpłatne udostępnienie fotografii do publikacji na temat 1 Batalionu Szturmowego. W szczególności zgodzić się na opublikowanie drukiem w formie książkowej oraz w wersjach elektronicznych na nośnikach oraz w sieci Internet.
6. Kontakt (telefon, email do wysyłającego).

Materiały należy przesyłać na adres biuro@creatioPR.pl, w tytule wiadomości „Materiały na temat 1 Batalionu Szturmowego.

Na materiały czekam do końca lutego 2014 roku.