Jest najstarszym biegiem przełajowym dla wojska i innych formacji. Od lat należy do najliczniejszych i najtrudniejszych w Polsce. Ma status Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Crossie. Organizowany jest od ponad ćwierćwiecza. W sobotę (8 października 2022 r.), w Lublińcu, 500 zawodników wystartuje w 26. edycji Biegu o Nóż Komandosa im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego. Ponieważ obchodzimy 15-lecie utworzenia Wojsk Specjalnych, dlatego trasę wydłużono do 15 km. W czasie imprezy organizatorzy będą zbierali sorty mundurowe, które zostaną przekazane na Ukrainę.

Startujący w mistrzostwach muszą być pracownikami lub funkcjonariuszami służb mundurowych w służbie czynnej lub rezerwie. Najliczniejszą grupą wśród 500 zawodników tradycyjnie będą żołnierze. Oprócz nich wystartują policjanci, strażacy, strażnicy graniczni, przedstawiciele Służby Więziennej, Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celno-Skarbowa, Inspekcji Transportu Drogowego.

Uczestnicy muszą pokonać trasę w pełnym umundurowaniu – polowym lub ćwiczebnym, koniecznie w butach o wojskowym kroju z minimum osiemnastocentymetrową cholewką.

W biurze zawodów organizatorzy – działacze Wojskowego Klubu Biegacza „Meta” Lubliniec – będą zbierali sorty mundurowe. Szczególnie oczekiwane jest umundurowanie i wyposażenie zimowe. Dary zostaną przekazane dla ukraińskiej Obrony Terytorialnej. Każdy darczyńca otrzyma specjalny, pamiątkowy medal.

W 2016 r., w ukraińskiej edycji „Biegu o Nóż Komandosa” wystartowało w niej 35 zawodników, w tym kilku Polaków. Trasę wytyczyli i nagrody wręczali ludzie związani z Wojskowym Klubem Biegacza META, działającym przy Jednostce Wojskowej Komandosów. Tradycją stało się już, że specjalsi organizują zagraniczne edycje biegów w krajach, w których pełnią misje wojskowe. Dlatego kilkukrotnie takie zawody rozgrywano m.in. w Iraku, Afganistanie i w Kongo.