Prezentacja gospodarza konferencji. Fot. T. Brandt / Ministerstwo Obrony Narodowej Chorwacji.