Powitanie pary królewskiej na stacji w Glamis przez szwadron honorowy 10 Pułku Strzelców Konnych. Sztandar trzyma pchor. Stefan Jasieński. Obok stoją: premier RP gen. Władysław Sikorski, król Wielkiej Brytanii Jerzy VI i królowa Elżbieta.

Powitanie pary królewskiej na stacji w Glamis przez szwadron honorowy 10 Pułku Strzelców Konnych. Sztandar trzyma pchor. Stefan Jasieński. Obok stoją: premier RP gen. Władysław Sikorski, król Wielkiej Brytanii Jerzy VI i królowa Elżbieta.