7-img-20210227-124209-1

Miejsce pamięci z obeliskiem odsłoniętym w 2016 r. z inicjatywy mieszkańców Łepek Starych.

Miejsce pamięci z obeliskiem odsłoniętym w 2016 r. z inicjatywy mieszkańców Łepek Starych.