Po latach fotokopię tej kartki świątecznej odnalazłem w teczce, jaką jednemu z Cichociemnych założyła SB.

Po latach fotokopię tej kartki świątecznej odnalazłem w teczce, jaką jednemu z Cichociemnych założyła SB.

Po latach fotokopię tej kartki świątecznej odnalazłem w teczce, jaką jednemu z Cichociemnych założyła SB.