O problemie mieszkańców Śląska, którzy przed i w czasie wojny lokowali oszczędności w niemieckich bankach, na książeczkach oszczędnościowych, tzw. sparbuchach. Informacja o skomplikowanych wojennych losach Ślązaków, którzy byli przymusowo wcielani do niemieckiego wojska oraz przymusowo wpisywani na listy volksdeuchów.
Trybuna Śląska z 27-28 lutego 1999 r., s. 6.