Zakład Medycyny Pola Walki Wojskowego Instytutu Medycznego jest partnerem Ogólnopolskich Zawodów i Warsztatów Medycyny Taktycznej „PARAMEDYK”. Organizatorzy piszą: „To jedyna, organizowana w Polsce, impreza poświęcona ratownictwu taktycznemu.

Biorą w niej udział zespoły podporządkowane Ministerstwu Obrony Narodowej, Ministerstwu Sprawiedliwości i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Celem zawodów jest upowszechnianie najnowocześniejszych standardów ratownictwa taktycznego oraz wdrażanie ich w obszarze służb mundurowych.” (więcej: http://paramedyk.org).

Wojskowy Instytut Medyczny reprezentować będą cztery osoby: ppłk dr n. med. Robert Brzozowski, kierownik ZMPW oraz jego podwładni ppor. lek. Magdalena Kozak i ratownik medyczny Tomasz Sanak. Zrelacjonowaniem pracy tego zespołu zajmę się ja.