Celny opis rzeczywistości

Skuteczna kreacja przyszłości

  • 69 lat później w rocznicy tej akcji wzięli udział specjalsi z zespołu bojowego Jednostki Wojskowej Komandosów, którym powierzono dziedziczenie tradycji „Parasola”. Dwa dni, które wtedy wspólnie spędziliśmy zaowocowały publikacją w „Biuletynie Informacyjnym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”. Z czasem przerodziła się ona w rozdział książki „Task Force-50 Operacja Sledgehammer”. Przytoczę tylko dwie wypowiedzi specjalsów: dowódcy TF-50 oraz oficera, który dowodził tytułową „Operacją Sledgehammer”. […]