Celny opis rzeczywistości

Skuteczna kreacja przyszłości

  • 14 grudnia 2021 r. opuszczono bandery na okrętach podwodnych ORP „Sęp” i ORP „Bielik”. Tak skończył się czas okrętów typu Kobben przed dwie dekady użytkowanych w Marynarce Wojennej.
    Choć zwykle zajmuję się siłami specjalnymi, to – w 2002 r. – byłem pierwszym cywilem, który wyszedł w Bałtyk na Kobbenie, któremu w Polsce nadano imię legendarnego „Sępa”. To był czas przejścia z radzieckich, wielkich Foxtrotów na niewielkie norweskie Kobbeny. W 2007 r. miałem okazję znowu wyjść w morze na kolejnym Kobbenie. Byłem wtedy rzecznikiem prasowym Ministerstwa Obrony Narodowej i towarzyszyłem ministrowi Aleksandrowi Szczygło. (22 zdjęcia).