Celny opis rzeczywistości

Skuteczna kreacja przyszłości

COMMANDO. Nieznana historia 62. Kompanii Specjalnej WPTrzecie wydanie książki Jarosława Rybaka.