Celny opis rzeczywistości

Skuteczna kreacja przyszłości

  • Jako pierwszy, chirurgów leczących rany bitewne, opisywał Homer. Od niego dowiadujemy się, że w czasie bitwy pod Troją, medycy usuwali z ran groty strzał (często je wycinali, bądź przepychali na wylot), wysysali i opracowywali rany, stosowali maści i zioła, potrafili przygotowywać lekarstwa. Dokonywali amputacji, płukania ran przegotowaną wodą i winem, używali gąbek do absorpcji wydzielin, znali środki ściągające. W przypadkach krwotoków używali tamponowania, oziębiania, unoszenia kończyn, […]

  • Nad pozyskaniem antybiotyku pracowano przez dekady. Jednak do olbrzymiego przyspieszenia masowej produkcji przyczynił się wybuch II wojny światowej. Dopiero w 1943 r. lek stał się szerzej dostępny. Pierwszy antybiotyk uratował życie i uchronił od kalectwa tysiące żołnierzy amerykańskich, brytyjskich, nowozelandzkich, kanadyjskich, francuskich i polskich. Pierwszym związkiem taktycznym Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, który otrzymał penicylinę był 2. Korpus Polski, który od początku 1944 r. znajdował […]