Celny opis rzeczywistości

Skuteczna kreacja przyszłości

  • Po 1989 r. chyba tylko raz Minister Obrony Narodowej oddał hołd żołnierzom spod Lenino. Było to w 2007 r.
    Gdy Aleksander Szczygło zaproponował mi bycie rzecznikiem prasowym MON, przedstawiłem priorytety dotyczące informowania o wojsku. Jednym z nich była zmiana podejścia do historii i tradycji Wojska Polskiego. W jednej z pierwszych rozmów powiedziałem Ministrowi, że uważam za głęboką niestosowność fakt, iż w MON zapomniano o tysiącach uczciwych ludzi, którzy walcząc o Polskę szli do niej ze wschodu.