Artykuł oraz infografika dotycząca pistoletu maszynowego MP-9.
Super Express z 28 października 2005 r., str. 14.