Cichociemni 1 Batalion Szturmowy Dziwnów Konkurs

Efekty zaskoczyły nawet samych organizatorów. Na ogólnopolski konkurs „Cichociemni …wracali do Ojczyzny pod osłoną nocy” wpłynęło ponad 360 prac plastycznych oraz ponad 60 literackich. Konkurs został przygotowany z myślą o uczniach szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przez dawnych komandosów z 1 Batalionu Szturmowego oraz z Zarządu Głównego Związku Polskich Spadochroniarzy. Zwycięzcy dostaną zaproszeni na Festyn Komandosa w Dziwnowie, gdzie otrzymają nagrody rzeczowe.


– Zaskoczyła nas zarówno liczba prac, jak i ich oryginalność i dojrzałość. Dostaliśmy np. „pamiętnik Cichociemnego”. Bardzo ciekawy jest też „testament Cichociemnego rozstrzelanego w więzieniu UB”. Autorki, wcześniej poznawszy biografię swoich bohaterów, opisują jak sobie wyobrażają ich zachowanie, motywacje i wierność zasadom. Szczegóły ujawnimy jednak dopiero w czasie Festynu – mówi ppłk rez. Witold Brzozowski, dyrektor Festynu Komandosa.

Organizatorzy zwrócili uwagę regiony, z których przysyłano prace. Zdecydowana większość trafiła do Dziwnowa z południowej i wschodniej części Polski, gdzie tradycje niepodległościowe są najsilniejsze. Najmniej prac wykonali uczniowie mieszkający w północno-zachodnich rejonach kraju.

Uczestnicy konkursu mieli do wyboru jedną z dwóch kategorii: pracę plastyczną lub pisemną. W tej pierwszej techniki były dowolne, limitowano wyłącznie wymiary dzieła, musiało być najmniej formatu A3 a najwyżej A2. W drugiej – praca nie mogła przekraczać 5 stron maszynopisu.

W czasie oceniania jury zwróci uwagę na zgodność treści z prawdą historyczną, umiejscowienie postaci i wydarzeń w czasie oraz oryginalność ujęcia tematu. Organizatorzy chcą tępić – niestety bardzo popularne – plagiaty czy kradzież grafik z internetu. Takie „zapożyczenie” będzie automatycznie dyskwalifikować uczestnika.

Na laureatów czeka zaproszenie na Festyn Komandosa(odbywa się między 26 a 28 sierpnia 2016 r.), dyplomy i nagrody rzeczowe. Zwycięzcy, którzy nie dotrą do Dziwnowa nagrody otrzymają pocztą.

Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie, Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego, Zarząd Główny Związku Polskich Spadochroniarzy, Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK, Miejski Ośrodek Sportu i Kultury w Dziwnowie, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Kamieński Dom Kultury oraz Muzeum Spadochroniarstwa i Wojsk Specjalnych w Wiśle.