Celny opis rzeczywistości

Skuteczna kreacja przyszłości

Dziś każdy może być „dziennikarzem obywatelskim”: nagrać urzędnika, zrobić zdjęcia i wysłać do wielu portali informacyjnych. To stawia urzędników, polityków, działaczy społecznych, personel firm przed nowymi wyzwaniami. Coraz bardziej zawodzi tradycyjny sposób komunikowania się poprzez rzecznika prasowego. Dlatego każdy, szeregowy pracownik musi posiadać podstawowe informacje dotyczące zasad komunikowania się z mediami oraz opinią publiczną. Jeśli ktoś tego nie zauważa, naraża się na kłopoty.
Obecnie każdego petenta czy klienta należy traktować jak dziennikarza. Podstawowe zasady komunikacji z opinia publiczna należy bezwzględnie stosować w codziennej pracy, a szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Niewłaściwe reakcje szeregowych pracowników najczęściej skutkują negatywnymi publikacjami, a w konsekwencji – generują sytuacje kryzysowe.

Co zyskasz dzięki temu szkoleniu?

Dowiesz się, dlaczego każdy, szeregowy pracownik powinien posiadać podstawowe umiejętności rzecznika prasowego.
Nauczysz się, jak dobrze wypaść w mediach. Jak mówić, jak się zachowywać, jak argumentować, co zrobić, aby swoim zachowaniem nie generować problemów dla własnej instytucji.
Poznasz oczekiwania, jakie redakcje mają wobec „dziennikarzy obywatelskich”, zasady pracy dziennikarzy, system pracy redakcji. Nie będziesz zaskoczony „trickami” osób chcących wyciągnąć interesujące informacje.

Wyszukaj

Moje referencje

COMMANDO. Nieznana historia 62. Kompanii Specjalnej WPTrzecie wydanie książki Jarosława Rybaka. Promocja PREORDER!