Celny opis rzeczywistości

Skuteczna kreacja przyszłości

W redakcjach oraz urzędach miałem stały kontakt z przedstawicielami samorządów, organizacji społecznych i stowarzyszeń. Widziałem w jaki sposób próbują one zainteresować nas swoją działalnością, jakie argumenty pojawiają się w prośbach o wsparcie ich przedsięwzięć. Zbyt często nie potrafili po prostu ciekawie opowiedzieć o swoim pomyśle.

Niestety, rzadko korespondencja sprawiała wrażenie przemyślanej i dopracowanej. Przeważały pisma przygotowywane według szablonu, często z nieznajomością specyfiki instytucji, do której się zwracano. Niekiedy zdarzały się nawet pomyłki w nazwiskach i stanowiskach osób, które zapraszano. To już na początku utrudniało współpracę.

Tymczasem dobrze przygotowane projekty skutkowały patronatami, dofinansowaniem, a także wizytami ministrów a nawet Prezydenta RP – co podnosiło rangę uroczystości.

Co zyskasz dzięki temu szkoleniu?

Dowiesz się, dlaczego organizacja non-profit czy niewielkie, ale aktywnie działające stowarzyszenie, może być atrakcyjnym partnerem dla instytucji państwowej oraz biznesu.

Nauczysz się w jaki sposób zaciekawić działalnością swojej organizacji. Jak napisać prośbę o patronat honorowy czy o wsparcie finansowe. Poznasz zasady tworzenia kalendarza z wydarzeniami będącymi pretekstami do zainteresowania przedstawicieli instytucji państwowych.

Przećwiczysz umiejętność atrakcyjnego opisywania działalności organizacji oraz właściwej argumentacji, z uwzględnieniem specyfiki instytucji, do której zwracasz się z wnioskiem o wsparcie.

Wyszukaj

Moje referencje

COMMANDO. Nieznana historia 62. Kompanii Specjalnej WPTrzecie wydanie książki Jarosława Rybaka. Promocja PREORDER!