Dyplom poświadczający otrzymanie Odznaki Honorowej Jednostki GROM.

Dyplom poświadczający otrzymanie Odznaki Honorowej Jednostki GROM.

Odpowiedz