Chałupa w skansenie w Holi.

Chałupa w skansenie w Holi.

Chałupa w skansenie w Holi.