Wroclaw

19 – 21 września 2012, Wrocławskie Centrum Kongresowe,

Hala Stulecia, Wrocław

Magazyn menedżerów i informatyków „Computerworld” organizuje od 2004 r. konferencje z cyklu „Wolność i bezpieczeństwo”. Popularyzuje na nich wiedzę o zapobieganiu i walce ze współczesnymi żywiołami: wodą, ogniem, powietrzem, ziemią i cyberprzestrzenią. Wydają się one na co dzień bardzo odległe od nas, po czym uderzają w nas z całą mocą i bezwzględnością. Wówczas trzeba umieć nad nimi zapanować zgodnie z zasadami reagowania kryzysowego. Współorganizatorami przedsięwzięcia – oprócz tygodnika Computerworld są think-tank Fundacja „Instytut Mikromakro” oraz Fundacja Bezpieczna cyberprzestrzeń.

Przy wsparciu urzędów państwowych oraz instytucji publicznych m.in. ministrów właściwych ds. wewnętrznych, administracji, informatyzacji, telekomunikacji, obrony narodowej, prezydentów największych polskich miast, szefów poszczególnych służb: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa czy też organizacji pozarządowych jak Ochotnicza Straż Pożarna, uczestnicy tej konferencji debatują o wzmocnieniu bezpieczeństwa narodowego. To przestrzeń wymiany myśli, doświadczeń i dobrych praktyk między samorządowcami, funkcjonariuszami służb publicznych, naukowcami a przedsiębiorcami – gestorami infrastruktury krytycznej oraz przedstawicielami mediów.

Przygotowania do IX Konferencji „Wolność i bezpieczeństwo” określono jako Rok Ochrony Cyberprzestrzeni Krytycznej (ROCK 2012). Wespół ze Stowarzyszeniem Euro-Atlantyckim, które objęło patronatem konferencję, dzięki życzliwości prezesa Marka Goliszewskiego oraz przewodniczącego Rady Wykonawczej Janusza Onyszkiewicza, organizatorzy przygotowali rekomendacje, na jakich przesłankach można wprowadzić jeden ze stanów nadzwyczajnych: stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy i stan wojenny po ataku cybernetycznym. Raport otwarcia w tej kwestii przekazano już na potrzeby Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.

Konferencję wsparły Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojskowa Akademia Techniczna, Naukowa. Dołączyli do nas także specjaliści od ochrony infrastruktury spółek Gaz-System, RWE Polska, Telekomunikacja Polska i BZWBK.

Cyfrowe oczy i uszy komandosów oraz wojny dronów – teleinformatyka na współczesnym polu walki i w działaniach przeciwterrorystycznych

DZIEŃ DRUGI 20 WRZEŚNIA 2012, PORANNA SESJA PLENARNA

09:15 – 09.30 Otwarcie konferencji.
  • Prezentacja zagadnień sesji: Jarosław Rybak, ekspert militarny.
  • Prezentacja założeń ćwiczeń z ochrony cyberprzestrzeni: Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna cyberprzestrzeń.

09.30 – 10.00Wsparcie informacyjne na współczesnym polu walki wojsk specjalnychPrzedstawiciele Dowództwa Wojsk Specjalnych10.00- 10.15Jak zmieniają działania bojowe i akcje antykryzysowe drony-roboty?Część ekspertów oraz decydentów przekonuje, że już wkrótce wojna będzie coraz bardziej bezzałogowa w powietrzu, na lądzie i na morzu. Jak odległość od pola walki wpłynie na decyzje walczących żołnierzy? Jaki wpływ na psychikę człowieka może mieć zdalne prowadzenie wojny?10.15- 10.30Żołnierz przyszłości. Projekty badawczo-rozwojowe nad żołnierskim wyposażeniem. 10.30 – 11.15Dyskusja oksfordzka: Czy wojna dronów jest moralna?Czy wojna prowadzona przez roboty jest moralna? Czy maszyna może dokonać zbrodni wojennej? Czy będzie za nią odpowiedzialny człowiek, który źle napisał jej oprogramowanie?Prowadzi: Sławomir Kosieliński, Fundacja „Instytut Mikromakro”, Jarosław Rybak, ekspert militarny.

Komunikat prasowy Dowództwa Wojsk Specjalnych

„Cyfrowe oczy i uszy komandosów”. Najmniej znana jednostka Wojsk Specjalnych wzbudziła duże zainteresowanie we Wrocławiu

Przez trzy dni (19-21 września), we wrocławskiej Hali Stulecia odbywała się IX konferencja „Wolność i Bezpieczeństwo”. Pod patronatem szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego obradowali specjaliści m.in. ze służb specjalnych, wojska, urzędów oraz sektora komercyjnego. Uczestnicy omawiali zagadnienia ochrony infrastruktury o krytycznym znaczeniu dla funkcjonowania państwa przed atakiem z cyberprzestrzeni. W zamkniętym panelu poświęconym teleinformatyce na współczesnym polu walki oraz w działaniach przeciwterrorystycznych zaprezentowała się Jednostka Wojskowa NIL.

Płk Mariusz Skulimowski, dowódca JW NIL przedstawił historię, przeznaczenie i strukturę jednostki, której zasadniczym zadaniem jest realizacja zadań wsparcia informacyjnego, dowodzenia i zabezpieczenia logistycznego operacji specjalnych prowadzonych przez Wojska Specjalne w kraju oraz poza jego granicami, w układzie narodowym i sojuszniczym.

Aby operacje prowadzone przez komandosów z pododdziałów bojowych jednostek specjalnych mogły skończyć się sukcesem, operatorzy muszą mieć komplet informacji o celu akcji. Dostarczaniem takich danych zajmują się specjaliści z Zespołu Wsparcia Informacyjnego. Te zagadnienia przedstawił jego dowódca. Od stycznia 2011 r. Zespół wydziela bowiem Grupę Wsparcia Informacyjnego (GWI), która pracuje na rzecz operujących w Afganistanie zgrupowań Wojsk Specjalnych (Task Force- 49 oraz Task Force-50), a w miarę możliwości wspiera także pododdziały konwencjonalne Polskich Sił Zadaniowych w misji ISAF.

GWI składa się z kilku sekcji, m.in.:

* Rozpoznania osobowego (HUMINT – Human Intelligence), gromadzącej dane rozpoznawcze. Sekcja rozpoznania osobowego ściśle współpracuje z przedstawicielami wszelkich służb specjalnych operujących w Afganistanie.

* Rozpoznania obrazowego (IMINT – Imagery Intelligence), gromadzącej informacje z technicznych środków rozpoznania obrazowego (m.in. z bezpilotowych systemów powietrznych typu Scan Eagle oraz Fly Eye, urządzeń do prowadzenia obserwacji dzienno-nocnej pracujących w systemie podczerwieni i termowizji oraz ze zdjęć lotniczych i satelitarnych).

* Analizy danych. To mózg grupy, w którym najwyższej klasy analitycy przygotowują dane niezbędne do przeprowadzenia operacji bojowej w terenie.

Dowódca Zespołu Wsparcia Informacyjnego wystąpienie ilustrował m.in. fotografiami oraz materiałami filmowymi z działań bojowych.

W ramach tego panelu zaprezentowali się także przedstawiciele trzech firm dostarczających wyposażenie m.in. dla jednostek specjalnych.

Grzegorz Jurzysta (Asseco Polska) mówił o zintegrowanym zobrazowaniu sytuacyjnym w systemie informatycznym. Chodzi w nim o to, aby osoby na wszystkich szczeblach dowodzenia oraz operatorzy wykonujący działania w terenie mieli pełne informacje o sytuacji w rejonie działania. Nowoczesne technologie pozwalają na bieżąco przekazywać m.in. szczegółowe informacje o ruchu przeciwnika oraz własnych oddziałów, a także poszczególnych żołnierzy. To pozwala najbardziej efektywnie wykorzystać posiadane możliwości.

Paweł Wojtkiewicz (Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów) zastanawiał się, jak wprowadzanie na pole walki dronów-robotów zmienia działania bojowe oraz akcje antykryzysowe. Przekonywał zebranych, że już wkrótce konflikty zbrojne będą w coraz większym stopniu wykorzystywały urządzenia bezzałogowe. I to zarówno w powietrzu, na lądzie , jak i na morzu. Należy więc zastanawiać się, jak odległość od pola walki wpłynie na podejmowanie decyzji przez żołnierzy obsługujących te urządzenia? Jaki wpływ na psychikę człowieka będzie mieć zdalne prowadzenie wojny?

Natomiast Tomasz Mirosław (Bumar Żołnierz) przedstawił prace związane z realizacją projektów badawczo-rozwojowych nad wyposażeniem popularnie nazywane „Żołnierzem i funkcjonariuszem przyszłości”.

Moderatorem panelu był Jarosław Rybak, publicysta zajmujący się tematyką sił specjalnych.

Wystąpienia oficerów JW NIL wzbudziły duże zainteresowanie. Okazało się bowiem, ze wielu przedstawicieli firm teleinformatycznych nie wiedziało, jak nowoczesnym wyposażeniem dysponują Wojska Specjalne. Zaś z drugiej strony komandosi dowiedzieli czego mogą oczekiwać od dostawców najbardziej zaawansowanych technologii. Konferencja była więc jedną z niewielu okazji, aby użytkownicy sprzętu mogli wymieniać się opiniami z producentami.

Jednostka Wojskowa NIL

Jej powstanie to nowa jakość w Wojsku Polskim. W czasie misji w Iraku komandosi z jednostki GROM osiągali spektakularne sukcesy, ale były one możliwe głównie dzięki wsparciu informacyjnemu uzyskiwanemu od sił amerykańskich. Obecnie za dostarczanie takich informacji dla polskich jednostek specjalnych odpowiada głównie NIL.

Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych NIL powstała pod koniec 2008 r. Oprócz wsparcia informacyjnego, jej żołnierze odpowiadają za wsparcie dowodzenia oraz zabezpieczenia logistycznego i medycznego operacji specjalnych prowadzonych przez wojska specjalne w kraju oraz poza jego granicami.

Ze względu na specjalistyczny charakter wykonywanych zadań, w NILu pracują najwyższej klasy specjaliści. Większość z nich szkoliła się w ośrodkach sił specjalnych różnych armii NATO.

Od 2010 r., żołnierze Jednostki NIL systematycznie uczestniczą w największych i najważniejszych międzynarodowych ćwiczeniach organizowanych przez USSOCEUR (US Special Operations Command – Europe, Dowództwo Operacji Specjalnych USA w Europie).