Formoza, morska jednostka specjalna, będzie nosić imię gen. broni Włodzimierza Potasińskiego, współtwórcy i dowódcy Wojsk Specjalnych, który zginął 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem.

12 lutego decyzję w tej sprawie podpisał wiceminister obrony Maciej Jankowski, opublikowano ją Dzienniku Urzędowym MON 17 lutego. Wejdzie w życie w czternaście dni od dnia ogłoszenia.

Jak na razie wiadomość dotycząca nadania patrona Formozie przeszła bez echa. Nie udało mi się znaleźć jej w popularnych serwisach MON, a nawet na oficjalnej stronie jednostki.

Chyba jako jedyny tę – bardzo ważną dla Formozy – informację zauważył serwis MADMAGAZINE.