Celny opis rzeczywistości

Skuteczna kreacja przyszłości

  • Monika Konior

    Teraz leci do Afganistanu już trzeci raz. W czasie siódmej, dziewiątej i częściowo dziesiątej zmiany, spędziła tam w sumie czternaście miesięcy. Ten wyjazd ma trwać co najmniej siedem miesięcy. – Misje wciągają. Dają wciąż nowe doświadczenia i olbrzymią satysfakcję. Jaka jest różnica między pracą w Polsce i Afganistanie? Najprościej: w kraju dbam o stan zdrowia pacjenta, na misji – pomagam w ratowaniu życia – tłumaczy. Po ukończeniu Wydziału Farmaceutycznego […]

  • Nad pozyskaniem antybiotyku pracowano przez dekady. Jednak do olbrzymiego przyspieszenia masowej produkcji przyczynił się wybuch II wojny światowej. Dopiero w 1943 r. lek stał się szerzej dostępny. Pierwszy antybiotyk uratował życie i uchronił od kalectwa tysiące żołnierzy amerykańskich, brytyjskich, nowozelandzkich, kanadyjskich, francuskich i polskich. Pierwszym związkiem taktycznym Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, który otrzymał penicylinę był 2. Korpus Polski, który od początku 1944 r. znajdował się we Włoszech. […]

  • Oprócz typowych wozów patrolowych, policja dysponuje również ambulansami przekazywanymi przez armię amerykańską. Z tego powodu wydzielone elementy PKW zwane PAT-ami (z ang. Police Advisor Team), systematycznie współpracujące z policją, podjęły się przygotowania funkcjonariuszy policji afgańskiej do udzielania pierwszej pomocy, a w przypadku konieczności – bezpiecznego przetransportowania poszkodowanego do szpitala. – Gdy dojdzie do wypadku, nie można po prostu zadzwonić po ambulans, bo nie ma służby, którą w Polsce znamy jako pogotowie ratunkowe […]

  • 19 – 21 września 2012, Wrocławskie Centrum Kongresowe, Hala Stulecia, Wrocław Magazyn menedżerów i informatyków „Computerworld” organizuje od 2004 r. konferencje z cyklu „Wolność i bezpieczeństwo”. Popularyzuje na nich wiedzę o zapobieganiu i walce ze współczesnymi żywiołami: wodą, ogniem, powietrzem, ziemią i cyberprzestrzenią. Wydają się one na co dzień bardzo odległe od nas, po czym uderzają w nas z całą mocą i bezwzględnością. Wówczas trzeba umieć nad nimi zapanować zgodnie z zasadami reagowania kryzysowego. […]

  • Rozmowa o antypolonizmie w Izraelu. Halina Birenbaum urodziła się w 1929 r. w Warszawie. W czasie okupacji zamknięto ją w getcie warszawskim. Więziona w obozach koncentracyjnych: Auschwitz, Ravensbrück, Neustadt-Gleve. Od 1947 r. mieszka w Izraelu. Jest pisarką.

    Rzeczpospolita, 28 sierpnia 1996

1 33 34 35