Widok z miejsca, w którym znaleźli się konspiratorzy w kierunku stanowiska Niemców.

Widok z miejsca, w którym znaleźli się konspiratorzy w kierunku stanowiska Niemców.

Widok z miejsca, w którym znaleźli się konspiratorzy w kierunku stanowiska Niemców.