Otwarty teren, przez który próbowali przedrzeć się uczestnicy akcji.

Otwarty teren, przez który próbowali przedrzeć się uczestnicy akcji.

Otwarty teren, przez który próbowali przedrzeć się uczestnicy akcji.